Banner 1

Overzicht M&L publicaties

Welkom op de webwinkel van Monumenten, Landschappen & Archeologie.

U kan op deze pagina een overzicht vinden van al onze publicaties, vergezeld van een korte bespreking van de inhoud. Iedere publicatie kan afzonderlijk besteld worden. Voor het tijdschrift M&L kan u ook een jaarabonnement nemen.

Wenst u meer informatie vooraleer te bestellen? Ons secretariaat helpt u graag verder. Alle gegevens hiervoor vindt u op de Contact pagina.

Jaargang 10/2
Afbeelding

VANDENBREEDEN, J. (1991) – “Wilt gij het Volkshuis van Brussel leren kennen?” [“Would you like to know Horta’s Volkshuis at Brussels”?]

CELIS, M.M. (1991) – Van Volkshuis tot schroot – achtergronden van een kwarteeuw falen. [From ‘Volkshuis’ to scrap – background of 25 years of blunders.]

SLOCK, W.J. (1991) – Een “evocatie” van een feestzaal uit het voormalige volkshuis te Brussel. [‘Evocation’ of the festivity hall from Horta’s former ‘Volkshuis’ in Brussels.]

Zelden in de annalen van de architectuur nam een bouwwerk diezelfde mythische dimensies aan als Victor Horta’s Socialistisch Volkshuis. Ontstaan in de roes van een triomferende arbeiderspartij kwam de kater van de sloping dan ook des te harder aan.
Dat ruim een kwarteeuw later fragmenten van de zo geroemde grote feestzaal zouden verwerkt worden tot precies een business-center, vormt slechts één der wispelturigheden van een onwaarschijnlijk vervolgverhaal: een trilogie waar Jos Vandenbreeden, Marcel M. Celis, en Walter J. Slock elk het zijne in kwijt wil.

VERPOEST, L. (1991) – Huib Hoste’s woning voor Dr. De Beir in Knokke. [The residence of Dr. Beir by Huib Hoste, in Knokke.]

In het licht van zijn rationalistische-traditionalistische opleiding is de stap van de in-Vlaamse architect Huib Hoste naar de internationale Moderne scène nauwelijks te overschatten.
De beslissing van hogerhand om een beschermingsprocedure in te leiden voor diens dokterswoning De Beir vormt alvast de – late – erkenning van een uitzonderlijk moment in een hoogstaand oeuvre. Grasduinend in archieffoto’s en architectuurtractaten laat Luc Verpoest de kans niet onbenut om dit reëel belang te duiden van een omstreden meesterwerk.

DE BORGHER, M. (1991) – De antitankgracht. [The anti-tank trench near Antwerp.]

Spijts steeds opnieuw geconcipieerde strategieën zou de omvangrijke Antwerpse fortengordel zijn wezenlijke nutteloosheid met ware zelfverloochening blijven bewijzen.
Sluitstuk en struikelblok vormde hierin de door het landschap zigzaggende, groots opgevatte anti-tankvaart.
Toch bleek – wat Marc De Borgher onverbloemd weet aan te tonen – de natuur de ware overwinnaar.

€ 7,00
Aantal beschikbaar: 92