Banner 1

Overzicht M&L publicaties

Welkom op de webwinkel van Monumenten, Landschappen & Archeologie.

U kan op deze pagina een overzicht vinden van al onze publicaties, vergezeld van een korte bespreking van de inhoud. Iedere publicatie kan afzonderlijk besteld worden. Voor het tijdschrift M&L kan u ook een jaarabonnement nemen.

Wenst u meer informatie vooraleer te bestellen? Ons secretariaat helpt u graag verder. Alle gegevens hiervoor vindt u op de Contact pagina.

Model Number: Jaargang 11/2
Product Image

PATRICIO, T., RUBIO, J.M., SMARS, P. (1992) – De woning Hankar (met nota over de tuin door Herman Van den Bossche). [The Hankar House at Brussels.]

Op nog maar luttele maanden van de honderdste verjaardag van het mythisch dubbel Art Nouveau-manifest van Victor Horta èn Paul Hankar, vraagt precies het eigen woonhuis van deze laatste beangstigd om een tweede levenskans.
Nauwgezet speurwerk liet Teresa Patricio, Jose Maria Rubio en Pierre Smars alvast toe de onverhoopte bewaringstoestand èn onthullende kwaliteiten van dit cult-huis te onderkennen.
Hun suggestie tot restauratie van essentieel geachte ruimten grijpt ongetwijfeld een zeldzame kans aan om het schaarse nog bewaard gebleven oeuvre van Hankar ook daadwerkelijk te rehabiliteren.

MEESTERS, L. (1992) – De heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee. [The range of hills between Herentals and Kasterlee.]

Toponiemen als Kruisberg, Bosbergen, Galgenberg, Langenberg of Hoge Berg lijken niet meteen te verwijzen naar een karakteristiek Vlaams landschap, ook al blijken ze beperkt tot kleine oneffenheden van een uitgestrekte heuvelrug langsheen de Kleine Nete.
Een omvangrijk landduincomplex en suggestieve plaatsnamen als Snepkensvijlver, Schoutenheide, Lavendelven, Koningsbos of Goor Akkers wijzen hoe dan ook ondubbelzinnig op de aanwezige troeven voor de oprichting van een regionaal landschapspark. Aldus althans Ludo Meesters, die met concrete beschermings- en beheersvoorstellen plant, mens en dier op vreedzame wijze op deze plek ziet cohabiteren.

TIMPERMAN, C., GOOSSENS, M. m.m.v. VANDENDRIES, M. (1992) – Huize Rutsaert in Veurne (met nota over ‘Het onderzoek naar de originele polychromie’ door M. Buyle). [The Rutsaert House in Veurne.]

Samen met zovele "onnuttige" lotgenoten zou ook het witte nonnenklooster te Veurne op last van Jozef II in 1783 de deuren sluiten.
Vrijwel meteen omgebouwd tot een merkwaardige staalkaart van Frans classicisme, zou Huize-Rutsaert niet enkel haar verleden niet totaal verloochenen, maar voortaan een markante opeenvolging van bewoners kennen.
Naar aanleiding van de gevelrestauratie gaat historicus Maurits Timperman hier, samen met Miek Goossens en Marc Vandendries, nader op in.

€7.00
Quantity available: 92