Banner 2

Overzicht M&L publicaties

Welkom op de webwinkel van Monumenten, Landschappen & Archeologie.

U kan op deze pagina een overzicht vinden van al onze publicaties, vergezeld van een korte bespreking van de inhoud. Iedere publicatie kan afzonderlijk besteld worden. Voor het tijdschrift M&L kan u ook een jaarabonnement nemen.

Wenst u meer informatie vooraleer te bestellen? Ons secretariaat helpt u graag verder. Alle gegevens hiervoor vindt u op de Contact pagina.

Jaargang 23/1
Afbeelding

BERGMANS, A. (2004) – “Wilt gij wel zijn wilt gij rusten, zoek het niet op vreemde kusten”. De woning met atelier van Oscar Algoet (1862-1937), decoratieschilder in Leuven. [Oscar Algoet.]

Zijn levenswandel in de schaduw van de grootmeesters van de neogotiek getrouw, ging decoratieschilder Oscar Algoet na overlijden op in anonimiteit. Doordrongen van de leerstellingen van de Sint-Lucasscholen en zich lavend aan de modellen in hun tijdschriften, zou hij deze toepassen op zijn eigen woning met atelier, op de grondvesten van het Leuvense Augustijnenklooster: niet deze van een kunstenaar maar van een begenadigd ambachtsman waar, getuige Anna Bergmans, het gezinsleven centraal bleef staan.

BASYN, J.-M. (vertaling H.-J. Van Den Bossche) (2004) – De architecten Brunfaut, een sociaal bewogen oeuvre. [The architects Brunfaut and their socially conscious oeuvre.]

Als een hechte dynastie zouden de architecten Fernand, Gaston en Maxime Brunfaut vanuit hun -progressief socialistische overtuiging theoretisch, politiek en stedenbouwkundig de krijtlijnen uitzetten van de moderne metropool: een Groot-Brussel waar transport, openbare voorzieningen en behuizing het welzijn zouden dienen van de collectiviteit.
Vormelijk aanleunend bij het modernisme is hun oeuvre dat van kantoorgebouwen, een Modelwijk, spoor- en luchtvaartinfrastructuren, maar niet in het minst hospitalen en het roemruchte sanatoriumcomplex in Tombeek.

AUBRY, F. (vertaling M.M. Celis) (2004) – Het Herenhuis Aubecq. [The Aubecq mansion.]

In 1948 bleek het flamboyante herenhuis van industrieel Octave Aubecq, waarvoor Victor Horta carte blanche verkregen had, een luttele maanden te jong om wettelijke bescherming als monument te kunnen overwegen. Sloping was onafwendbaar, maar een eeuw na oplevering blijven granieten onderdelen van de gevels ontredderd wachten op hun hypothetische anastylose ooit en ergens.
Bij de gratie van heropgedoken interieurfoto’s blikt Françoise Aubry terug op dit verdwenen meesterwerk, waarvan haar eigen grootvader in een niet zo ver verleden althans de inboedel voor oorlogsgeweld wist te vrijwaren.

€ 7,00
Aantal beschikbaar: 92