Banner 16

Overzicht M&L publicaties

Welkom op de webwinkel van Monumenten, Landschappen & Archeologie.

U kan op deze pagina een overzicht vinden van al onze publicaties, vergezeld van een korte bespreking van de inhoud. Iedere publicatie kan afzonderlijk besteld worden. Voor het tijdschrift M&L kan u ook een jaarabonnement nemen.

Wenst u meer informatie vooraleer te bestellen? Ons secretariaat helpt u graag verder. Alle gegevens hiervoor vindt u op de Contact pagina.

Jaargang 1/4
Afbeelding

SLOCK, W., LIEVENS, C., DE SCHEPPER, J. (1982) – Renovatiestudie ‘De Ring’ te Hamme. [Urban renovation of ‘De Ring’ at Hamme, a proposal.]

DE MAESSCHALCK, A., VIAENE, J. (1982) – De neo-gotische beelden van het stadhuis te Leuven, schepping va de 19de-eeuwse restauratiedrang. [The Gothic Revival statues of the town hall in Leuven, a creation of the 19th century restoration urge.]

DUBOIS, M., DAENENS, L. (1982) – ‘Ter Vaart’. Een cottage van Paul Hankar in de Gentse Haven. [‘Ter Vaart’, a cottage by Paul Hankar in the port of Ghent.]

GOEDLEVEN, E., DENEEF, R., TIPS, W., CLAES, W., VAN DEN BREMT, P. e.a. (1982) – Het Nederlandse Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud: een bruikbaar beleidsinstrument voor de Vlaamse Gemeenschap?  [The Duch structural scheme on the conservation of nature and landscapes: a useful policy instrument to the Flemish Community?]

€ 7,00
Aantal beschikbaar: 93