Ruine

Overzicht M&L publicaties

Welkom op de webwinkel van Monumenten, Landschappen & Archeologie.

U kan op deze pagina een overzicht vinden van al onze publicaties, vergezeld van een korte bespreking van de inhoud. Iedere publicatie kan afzonderlijk besteld worden. Voor het tijdschrift M&L kan u ook een jaarabonnement nemen.

Wenst u meer informatie vooraleer te bestellen? Ons secretariaat helpt u graag verder. Alle gegevens hiervoor vindt u op de Contact pagina.

Jaargang 31/5
Afbeelding

METDEPENNINGHEN Catheline en ARIJS Hilke – Een levensschets van Paul Cauchie, art-nouveaukunstenaar en kunstschilder. [An outline of Paul Cauchie’s life, art-nouveau artist and painter]

Van deze art-nouveaukunstenaar zijn vooral de opvallende sgraffitoversieringen aan de huisgevels gekend. Nader onderzoek naar deze Brusselse kunstenaar was niet evident, door het grotendeels verloren gaan van zijn persoonlijke documenten en zijn bedrijfsarchieven. Een biografie opmaken was dan ook een grote uitdaging voor Catheline Metdepenninghen en Hilke Arijs, die aan de hand van schaars bewaarde documenten er toch in slaagden de puzzel van zijn leven te reconstrueren en hiermee zijn minder gekende veelzijdigheid, niet alleen als ‘decorateur’, maar ook als architect, schilder en ontwerper konden aantonen.

METDEPENNINGHEN Catheline, DELMOTTE Bernard en KEUTGENS Karin De conservatie van Paul Cauchie’s sgraffito in Kasteel Dageraad / Villa Aurore in Eeklo. [The conservation of Paul Cauchie’s sgraffito at Villa Aurore in Eeklo]

Het belle-époquekasteel Dageraad in Eeklo moest getuigen van de welvaart en de maatschappelijke positie van Arthur Gillis, directeur van een fabriek waar konijnenhaar verwerkt werd tot basismateriaal voor de toen onmisbare hoeden. De inbreng van Paul Cauchie aan de binnen-en buitenaankleding, waaronder talrijke sgraffiti, was in de loop der tijden aan het zicht onttrokken. Minutieuze blootlegging door studenten in de restauratie, begeleid door Bernard Delmotte en Karin Keutgens, leidde tot de herontdekking van enkele mooie fragmenten. Catheline Metdepenninghen leverde de bouwgeschiedenis en de historische context.

METDEPENNINGHEN Catheline en GHISDAL Marie-Hélène – Paul Cauchie’s vakantiewoning La Bella en La Nuova in Duinbergen. [Paul Cauchie’s holiday residence La Bella and La Nuova in Duinbergen]

Geheel in de geest van de tijd bouwt Paul Cauchie, samen met zijn vriend architect Edouard Frankinet, een vakantiewoning aan de kust. Dat deze dubbelvilla La Bella en La Nuova, afgewerkt juist vóór WO I, kwistig met sgraffiti versierd wordt, zal niemand verbazen. Marie-Hélène Ghisdal, samen met Sarah De Smedt, bracht de overschilderde kunstwerken terug aan het licht en Catheline Metdepenninghen schetst het tijdsbeeld en de bouwgeschiedenis van de villa, waarin Cauchie zich ontplooit als architect, schilder-decorateur en ontwerper van meubilair en binneninrichting.
€ 7,00
Aantal beschikbaar: 77